We'll find your next home

£495,000

Alltyblacca, Llanybydder, SA40

 • 4 beds
Other

£495,000

 • 4 beds
Other
Get Buyer Passport

Get a privileged access with Buyer Passport

 • Instantly access new properties
 • Access off-market properties
 • Stand out from other buyers
Buy with a mortgage
Buildings icon

Estimate monthly mortgage payment:

£1,752 per month

Minimum deposit amount:

£24,750
 • Share iconShare
OneDome logo

Get a privileged access with Buyer Passport

 • Instantly access new properties
 • Access off-market properties
 • Stand out from other buyers

Ty ar wahan carreg a llechi. Cyn dafarn tua 150 mlynedd yn ?l, yn llawn cymeriad gwreiddiol ac yn cynnig cegin / ystafell fwyta fawr gydag ystafell amlbwrpas, 3 ystafell wely ddwbl ac 1 ystafell wely sengl i'r llawr cyntaf ac ystafell ymolchi deuluol fawr. Yn allanol, mae'r eiddo'n elwa o erddi lawnt, llain llysiau, digon o le i barcio a tua 14 erw o dir mewn llociau cryno, cyfleus wedi'u ffensio'n dda, sy'n addas ar gyfer pori / cnydio.

Mewn lleoliad cyfleus, yn agos at Lanybydder a Llanbedr Pont Steffan a dim ond 30 munud i arfordir Ceredigion.

LLEOLIAD

Mae'r eiddo wedi'i leoli'n gyfleus ar y ffordd B4337 rhwng Llanwnnen a Llanybydder, gyda llwybr bws rheolaidd. Tua 1.5 milltir o bentref marchnad poblogaidd Llanybydder gydag ystod dda o gyfleusterau gan gynnwys ysgol gynradd, siopau, swyddfa bost a thafarndai. Dim ond rhyw 4 milltir o brifysgol a thref farchnad Llanbedr Pont Steffan sy n cynnig addysg uwchradd ac ystod dda o gyfleusterau bob dydd a hefyd o fewn pellter teithio hawdd i arfordir Gorllewin Cymru. Mae'r eiddo tua 18 milltir i'r gogledd o dref a chanolfan weinyddol Caerfyrddin.

DISGRIFIAD

Mae'r eiddo'n cynnwys ty carreg a llechi gyda gwres canolog olew a gwydr dwbl UPVC. Byddai'r eiddo'n gwneud cartref teuluol delfrydol, ac yn cynnig yn fwy penodol y canlynol -

DRWS BLAEN i

Gyda mesurydd trydan a grisiau i'r llawr cyntaf

YSTAFELL FYW

4.11m x 3.35m (13'6 x 11')

Lle t?n nodweddiadol, silffoedd wedi'u gosod

YSTAFELL FWYTA

3.71m x 2.82m (12'2 x 9'3)

Drysau i

CEGIN

8.05m x 2.18m (26'5 x 7'2)

Cypyrddau gyda arwynebau gweithio, popty trydan a hob gyda ffan echdynnu, lloriau teils, sinc 1.5 powlenDrws i

YSTAFELL CYFLEUSTODAU

3.00m x 2.95m (9'10 x 9'8 )

Plymio ar gyfer peiriant golchi, sinc draeniwr sengl gyda chypyrddau a silffoedd, drws mynediad cefn

LLAWR 1AF

Gyda mynediad i'r llofft

YSTAFELL WELY DWBL I'R CEFN

2.84m x 2.82m (9'4 x 9'3)

Lle t?n esthetig

YSTAFELL YMOLCHI

2.82m x 2.74m (9'3 x 9)

Sw?t wedi'i theilsio'n rhannol, bath, basn golchi dwylo pedestal, W/C, ciwbicl cawod gyda chawod drydan Triton, cabinet nwyddau ymolchi, cwpwrdd awyru

YSTAFELL DWBL AR Y BLAEN

3.56m x 2.77m (11'8 x 9'1)

YSTAFELL SENGL / SWYDDFA

2.26m x 1.96m (7'5 x 6'5)

YSTSFELL DWBL AR Y BLAEN

3.53m x 2.82m (11'7 x 9'3)

FERANDA

Gyda W/C allanol

YN ALLANOL

Yn allanol, mae'r eiddo'n elwa o ardaloedd gardd lawnt, llain llysiau, digon o le parcio a sawl sied / ardalloedd storio defnyddiol

GAREJ

Gyda drysau dwbl

SIED / GAREJ AR WAH?N

9.14m x 6.40m (30' x 21')

HEN BEUDY

17.37m x 6.10m (57' x 20')

Ar hyn o bryd yn cael ei ddefnyddio fel sied storio

Y TIR

I ochr a chefn yr eiddo mae tua mae tua 14 erw o dir, mewn llociau cryno, cyfleus wedi'u ffensio i gadw stoc, sy'n addas ar gyfer pori / cnydau.Ar y tir saif ysgubor 3 bae gyda tho (30 troedfedd x 30 troedfedd) ac ysgubor pellach.

GWASANAETHAU

Cysylltiad mains - trydan, dwr a draeniad, gwres canolog olew

BAND TRETH CYNGOR E

Rydym yn deall mai band treth gyngor E yw r eiddo a r swm sy n daladwy ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/2023 yw ?2172

Download brochure

Your estimated purchase costs

Find out how much it will cost to purchase this property.

Stamp Duty tax
These figures are estimates and are provided for guidance only
£3,500
Mortgage and legal costs:
£999
HomeBuyer Service - Everything you need to purchase this property all in one place
 • Mortgage advice and application
 • Conveyancing fee
 • Homebuyer protection insurance
Learn more
OneDome trustpilot ratingOneDome trustpilot ratingTrustpilot
Rated excellent

Do you have property to sell or part exchange?

How can we help you today?

 • Find out what your
  home is worth
  case
  Check instantly an estimated value of your home
 • Find the best
  local agent
  guides
  Compare local estate agents based on their performance
 • Get an Instant
  cash offer
  house
  Get a cash offer for your property in under 48 hours

Area highlights

We’ve gathered data on the property locations to help you get-to-know the local area.

Things you should know

Some useful things about this property we think you should know

Bell icon

Be the first to see the newest properties

Create an alert and we'll email you the latest properties that come to market which match your requirements.